امیر حسین دامن دریا
امیر حسین دامن دریا
طراحی سایت طراحی اپلیکیشن بازاریابی
امیر حسین دامن دریا

نمونه کارها

طراحی و پیاده سازی سایت مدیریت املاک

وب

طراحی و پیاده سازی سایت مدیریت املاک

طراحی و پیاده سازی  سایت مدیریت املاک و بازاریاب ها و کار کنان (به همراه گروه  مانا )

  • مدیریت زمانی بازاریاب ها 
  • افزودن مشتریان 
  • مدیریت کارکنان 
  • و.....