امیر حسین دامن دریا
امیر حسین دامن دریا
طراحی سایت طراحی اپلیکیشن بازاریابی
امیر حسین دامن دریا

نمونه کارها

سایت ثبت کارآموزی دانشگاه فنی و حرفه ای

وب

سایت ثبت کارآموزی دانشگاه فنی و حرفه ای

طراحی و پیاده سازی  سایت ثبت و پیگیری دانشگاه فنی و حرفه ای یزد(به همراه گروه  مانا )

  • مدیریت دانشجویان  
  • ثبت محل کارآموزی 
  • تایید محل کارآموزی توسط استاد 
  • ثبت نمره 
  • و.....